KONTAKT

Manažér orchestra a dirigent:
Mgr. Vladimír Dianiška
vdianiska@gmail.com

Šéfdirigent:
MgA. Roman Maďar
romanmadar@gmail.com

Občianske združenie FOR BA – Art
Istrijská 22
841 07 Bratislava

IČO: 30857121
DIČ: 2021936048
Nie sme platca DPH

IBAN: SK06 8330 0000 0021 0172 7988
kód banky: 8330