KONCERTY

30. 9. o 17:00 – Ukončenie Bratislavského kultúrneho leta, Primaciálne námestie

21. 10. o 15:00 – Koncert, Kamel Klub

25. 11. o 18:00 – Galakoncert ZUŠ Istrijská, Dom kultúry Dúbravka