19. 6. 2022 sa skončil XXXI. medzinárodný festival dychových orchestrov ZLOTA LIRA v poľskom meste Rybnik. V medzinárodnej konkurencii orchestrov z viacerých štátov získal mládežnícky orchester Istropolis Concert Band Zlaté pásmo a celkové 2. miesto v súťaži!

Okrem toho získal šéfdirigent orchestra Roman Maďar ocenenie pre najlepšieho dirigenta festivalu.

Členmi Istropolis Concert Band sú žiaci a absolventi bratislavských základných umeleckých škôl (najmä z Devínskej Novej Vsi a Dúbravky ale aj iných), ako aj poslucháči a absolventi bratislavských konzervatórií. Tento 40 členný dychový orchester s priemerným vekom 18 rokov existuje ešte len 1 rok (prvé vystúpenie mal 26. 6. 2021) a už získal veľké medzinárodné ocenenie v poľskom Rybniku! Orchester podal na súťaži prekvapivo vyzretý umelecký výkon a skvele interpretoval súťažné skladby (napr. Festivalový pochod od Pavla Zelenaya, ťažkú koncertnú skladbu – suitu z filmu Kráska a zviera v aranžmáne Toshio Mashima, či skladbu Sváko Ragan – melódie z filmu od Svetozára Stračinu v úprave Adama Hudeca). Na Galakoncerte víťazov, kde mal slovenský orchester najväčší úspech, pridali ešte aj spievanú pieseň Karola Valečku Pýtala sa mamička a známu skladbu Y.M.C.A. Medzinárodná porota (zložená z porotcov z Poľska, Grécka, Maďarska, Česka i Slovenska) vysoko hodnotila výkon orchestra v súťaži, ale najmä na Galakoncerte.

Istropolis Concert Band vedú: umelecký vedúci Vladimír Dianiška (riaditeľ ZUŠ Istrijská 22, dirigent a hráč na trúbku) a šéfdirigent, iba 30-ročný dirigent, Roman Maďar, čerstvý absolvent Akadémie múzických umení v Prahe (a taktiež aj štúdia v rakúskom Grazi). Najmä vďaka skvelému dirigentskému výkonu Romana Maďara, plnému muzikality a presných gest, zvládol orchester súťažné vystúpenie s takou bravúrou, akú by človek od jeden rok existujúceho orchestra nečakal.

Takže – veľká gratulácia. Entuziazmus mladých hráčov a ich celkový prístup k tomuto orchestru dávajú nádej, že pri podpore orchestra z kultúrnych orgánov Hlavného mesta i mestských častí, môže byť tento orchester kvalitným telesom neprofesionálnych hudobníkov ukážkovo reprezentujúcim Hlavné mesto Bratislava.

Adam Hudec – člen medzinárodnej poroty